Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa symulatorów, fantomów, trenażerów oraz sprzętu medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Nysie
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP70/2020
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2020-12-28 godz. 10:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1
Rozmiar -405588
Data i czas opublikowania: 2021-01-13 13:54:18

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 2, 3, 4.
Rozmiar -856189
Data i czas opublikowania: 2020-12-30 12:50:31

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -760372
Data i czas opublikowania: 2020-12-28 14:26:09

Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 2 - po odpowiedziach
Rozmiar -495104
Data i czas opublikowania: 2020-12-15 10:53:56

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -3272661
Data i czas opublikowania: 2020-12-15 10:52:29

Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa
Rozmiar -71680
Data i czas opublikowania: 2020-11-23 09:58:53

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy - Część 2, Część 3 i Część 4
Rozmiar -104960
Data i czas opublikowania: 2020-11-23 09:58:29

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy - Część 1
Rozmiar -110592
Data i czas opublikowania: 2020-11-23 09:58:11

Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 4
Rozmiar -107520
Data i czas opublikowania: 2020-11-23 09:57:34

Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 3
Rozmiar -603136
Data i czas opublikowania: 2020-11-23 09:57:17

Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 2
Rozmiar -477696
Data i czas opublikowania: 2020-11-23 09:56:51

Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 1
Rozmiar -1454080
Data i czas opublikowania: 2020-11-23 09:56:34

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Rozmiar -198656
Data i czas opublikowania: 2020-11-23 09:56:19

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -107008
Data i czas opublikowania: 2020-11-23 09:56:03

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -348612
Data i czas opublikowania: 2020-11-23 09:55:46

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -185324
Data i czas opublikowania: 2020-11-23 09:55:35


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl