Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego z opcją logowania i rozliczania zadań powyżej 2500 użytkowników na bazie legitymacji RFID Mifare
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO53/2020
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2020-12-01 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -417582
Data i czas opublikowania: 2020-12-02 13:21:33

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -131060
Data i czas opublikowania: 2020-11-27 12:35:26

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -283479
Data i czas opublikowania: 2020-11-23 17:34:51


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl