Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie dla kadry dydaktycznej z programu komputerowego Adobe Photoshop CC – stopień I
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP73/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-12-01 godz. 10:30
Informacja o nieudzielaniu zamówienia
Rozmiar -249480
Data i czas opublikowania: 2020-12-01 13:58:01

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -340771
Data i czas opublikowania: 2020-11-23 17:37:34


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl