Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie pn. „Dietetyka i suplementacja w sporcie”
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP74/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-12-07 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -316810
Data i czas opublikowania: 2020-12-16 11:51:05

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -428251
Data i czas opublikowania: 2020-12-14 11:13:34

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -334884
Data i czas opublikowania: 2020-12-07 13:50:19

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -315873
Data i czas opublikowania: 2020-11-27 12:41:14


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl