Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa oprogramowania dedykowanego do obróbki chmur punktów do zastosowania w systemach CAD/BIM
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP75/2020
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2020-12-07 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Rozmiar -406008
Data i czas opublikowania: 2020-12-14 08:22:58

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -324596
Data i czas opublikowania: 2020-12-07 13:50:47

Załącznik nr 5 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna
Rozmiar -38819
Data i czas opublikowania: 2020-11-27 15:26:12

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar -43941
Data i czas opublikowania: 2020-11-27 15:25:54

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
Rozmiar -33651
Data i czas opublikowania: 2020-11-27 15:25:37

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -34825
Data i czas opublikowania: 2020-11-27 15:25:13

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -40090
Data i czas opublikowania: 2020-11-27 15:24:54

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -289380
Data i czas opublikowania: 2020-11-27 15:23:54

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -167958
Data i czas opublikowania: 2020-11-27 15:23:40


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl