Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa notebooka.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP76/2020
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2020-12-08 godz. 10:30
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Rozmiar -354510
Data i czas opublikowania: 2020-12-08 14:22:26

Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Rozmiar -33792
Data i czas opublikowania: 2020-11-30 13:25:18

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar -59392
Data i czas opublikowania: 2020-11-30 13:24:57

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
Rozmiar -39424
Data i czas opublikowania: 2020-11-30 13:05:04

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -45056
Data i czas opublikowania: 2020-11-30 13:04:49

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar -60928
Data i czas opublikowania: 2020-11-30 13:04:35

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -213682
Data i czas opublikowania: 2020-11-30 13:03:39

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -166108
Data i czas opublikowania: 2020-11-30 13:03:14


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl