Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Opracowanie materiałów do publikacji, materiałów szkoleniowych, prowadzenie zajęć – szkoleń oraz pełnienie funkcji audytora i specjalisty do ewaluacji projektu „I Ty możesz zostać przedsiębiorcą”
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO
Rodzaj postępowania
   Zapytanie ofertowe
Termin skladania ofert
   2011-08-08 12:00
Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -149522
Data i czas opublikowania: 2011-08-01 10:14:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl