Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie z zakresu – „Komunikacja z osobą starszą i jej rodziną”
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP77/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-12-22 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -335178
Data i czas opublikowania: 2020-12-30 12:48:22

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -400742
Data i czas opublikowania: 2020-12-29 12:47:35

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -344792
Data i czas opublikowania: 2020-12-22 11:29:24

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -308746
Data i czas opublikowania: 2020-12-14 10:23:43


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl