Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Kurs: Techniki wizualizacji przestrzeni zurbanizowanej dla kadry dydaktycznej.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP79/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-12-29 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -275843
Data i czas opublikowania: 2021-01-08 14:06:26

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -570639
Data i czas opublikowania: 2021-01-07 13:32:46

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -321305
Data i czas opublikowania: 2020-12-29 15:03:46

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -364578
Data i czas opublikowania: 2020-12-17 10:44:02


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl