Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Podniesienie kompetencji zawodowych studentów kierunku kosmetologia poprzez certyfikowane szkolenia i warsztaty z przedstawicielami NRIG oraz interdyscyplinarne praktyczne zajęcia projektowe, z podziałem na Części.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP80/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-12-30 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -354010
Data i czas opublikowania: 2021-01-15 10:11:31

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -659207
Data i czas opublikowania: 2021-01-12 12:43:05

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -420730
Data i czas opublikowania: 2020-12-30 13:09:24

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -374899
Data i czas opublikowania: 2020-12-18 15:19:59


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl