Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Usługa serwisowa projektora Liesegang DV560-flex
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO56/2012
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2012-07-16 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -399303
Data i czas opublikowania: 2012-07-16 14:21:00

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -134983
Data i czas opublikowania: 2012-07-04 15:20:00

Załącznik nr 3 - Wizualizacja nieprawidłowości w wyświetlaniu obrazu
Rozmiar -341449
Data i czas opublikowania: 2012-07-04 15:20:00

Załącznik nr 4. Zestaw fotografii w dużej rozdzielczości.
Rozmiar -33939689
Data i czas opublikowania: 2012-07-04 15:20:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl