Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie z zakresu najnowszych, innowacyjnych metod stosowanych w procedurach anti-age - PRP Osocze bogatopłytkowe
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP82/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-12-30 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -307547
Data i czas opublikowania: 2021-01-15 10:12:57

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -405390
Data i czas opublikowania: 2021-01-12 12:41:37

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -308488
Data i czas opublikowania: 2020-12-30 13:10:10

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -317739
Data i czas opublikowania: 2020-12-18 15:28:15


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl