Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Sukcesywne dostawy środków czystości dla PWSZ w Nysie w 2021 r.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO63/2020
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2020-12-29 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -1040944
Data i czas opublikowania: 2021-02-24 12:01:24

Zaproszenie do złożenia oferty - po modyfikacji Części 6
Rozmiar -288222
Data i czas opublikowania: 2020-12-22 12:38:30

Informacja o modyfikacji treści Zaproszenia do złożenia oferty w zakresie Części 6
Rozmiar -103260
Data i czas opublikowania: 2020-12-22 12:38:11

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -287706
Data i czas opublikowania: 2020-12-21 15:08:56


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl