Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie pn. „Pilates dla studentów kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka”.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP83/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2021-01-07 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -289994
Data i czas opublikowania: 2021-01-15 10:15:51

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -395855
Data i czas opublikowania: 2021-01-12 12:37:58

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -277426
Data i czas opublikowania: 2021-01-07 12:15:58

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -314470
Data i czas opublikowania: 2020-12-23 15:26:07


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl