Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenia z surfingu i kitesurfingu dla studentów kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP85/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2021-01-07 godz. 10:30
Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -287774
Data i czas opublikowania: 2021-01-15 10:14:24

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -382239
Data i czas opublikowania: 2021-01-12 12:38:40

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -270098
Data i czas opublikowania: 2021-01-07 12:16:40

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -360827
Data i czas opublikowania: 2020-12-23 15:27:40


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl