Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie dla kadry dydaktycznej z programu komputerowego Adobe Photoshop CC – stopień I
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP86/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2021-01-20 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -289064
Data i czas opublikowania: 2021-02-02 15:03:09

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -420795
Data i czas opublikowania: 2021-02-02 15:02:45

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -322089
Data i czas opublikowania: 2021-01-20 13:58:57

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -336611
Data i czas opublikowania: 2020-12-30 13:14:39


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl