Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa łóżek, mebli medycznych, aparatury, sprzętu medycznego i mebli biurowych na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Nysie
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP87/2020
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   nowy termin 2021-01-21 godz. 10:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania w części 8, 10, 13, 15 i 16
Rozmiar -5631257
Data i czas opublikowania: 2021-02-15 12:22:01

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -2453874
Data i czas opublikowania: 2021-01-21 14:15:14

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -3580541
Data i czas opublikowania: 2021-01-12 12:54:54

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -1499637
Data i czas opublikowania: 2021-01-12 12:54:05

Załącznik nr 16 do SIWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 14 - po zmianie treści SIWZ
Rozmiar -108544
Data i czas opublikowania: 2021-01-12 12:46:02

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozmiar -80408
Data i czas opublikowania: 2021-01-12 12:45:19

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -2109089
Data i czas opublikowania: 2021-01-08 13:40:16

Odpowiedź na pytanie wykonawcy
Rozmiar -2457396
Data i czas opublikowania: 2021-01-07 10:40:04

Załącznik nr 20 do SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa
Rozmiar -102400
Data i czas opublikowania: 2020-12-31 10:45:21

Załącznik nr 19 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar -98304
Data i czas opublikowania: 2020-12-31 10:45:03

Załącznik nr 18 do SIWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 16
Rozmiar -107520
Data i czas opublikowania: 2020-12-31 10:44:43

Załącznik nr 17 do SIWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 15
Rozmiar -209920
Data i czas opublikowania: 2020-12-31 10:43:20

Załącznik nr 16 do SIWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 14
Rozmiar -122368
Data i czas opublikowania: 2020-12-31 10:43:04

Załącznik nr 15 do SIWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 13
Rozmiar -111104
Data i czas opublikowania: 2020-12-31 10:42:41

Załącznik nr 14 do SIWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 12
Rozmiar -119808
Data i czas opublikowania: 2020-12-31 10:42:14

Załącznik nr 13 do SIWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 11
Rozmiar -114176
Data i czas opublikowania: 2020-12-31 10:41:53

Załącznik nr 12 do SIWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 10
Rozmiar -108544
Data i czas opublikowania: 2020-12-31 10:40:06

Załącznik nr 11 do SIWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 9
Rozmiar -121856
Data i czas opublikowania: 2020-12-31 10:38:11

Załącznik nr 10 do SIWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 8
Rozmiar -110080
Data i czas opublikowania: 2020-12-31 10:37:43

Załącznik nr 9 do SIWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 7
Rozmiar -108032
Data i czas opublikowania: 2020-12-31 10:37:08

Załącznik nr 8 do SIWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 6
Rozmiar -138240
Data i czas opublikowania: 2020-12-31 10:35:57

Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 5
Rozmiar -142848
Data i czas opublikowania: 2020-12-31 10:32:35

Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 4
Rozmiar -107520
Data i czas opublikowania: 2020-12-31 10:29:42

Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 3
Rozmiar -194560
Data i czas opublikowania: 2020-12-31 10:28:03

Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 2
Rozmiar -130048
Data i czas opublikowania: 2020-12-31 10:27:06

Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 1
Rozmiar -456192
Data i czas opublikowania: 2020-12-31 10:26:27

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -108032
Data i czas opublikowania: 2020-12-31 10:25:15

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -148480
Data i czas opublikowania: 2020-12-31 10:24:50

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -309024
Data i czas opublikowania: 2020-12-31 10:18:52

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -199821
Data i czas opublikowania: 2020-12-31 10:18:37


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl