Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie –„Statystyka w medycynie – metaanaliza”
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP88/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2021-01-20 godz. 10:30
Informacja o nieudzielaniu zamówienia
Rozmiar -246414
Data i czas opublikowania: 2021-01-20 13:58:08

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -279431
Data i czas opublikowania: 2020-12-31 11:17:36


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl