Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie kadry i studentów kierunku pielęgniarstwo oraz osób obsługujących i zarządzających Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Nysie
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP1/2021
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2021-03-01 godz. 10:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -827129
Data i czas opublikowania: 2021-03-10 09:56:55

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -359926
Data i czas opublikowania: 2021-03-01 12:40:57

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -563386
Data i czas opublikowania: 2021-02-25 08:06:48

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -1046675
Data i czas opublikowania: 2021-02-24 10:29:07

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usług
Rozmiar -136192
Data i czas opublikowania: 2021-02-19 15:20:01

Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy
Rozmiar -217600
Data i czas opublikowania: 2021-02-19 15:19:31

Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Część 2
Rozmiar -65019
Data i czas opublikowania: 2021-02-19 15:19:14

Załącznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Część 1
Rozmiar -71735
Data i czas opublikowania: 2021-02-19 15:18:59

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału
Rozmiar -107520
Data i czas opublikowania: 2021-02-19 15:18:38

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -140800
Data i czas opublikowania: 2021-02-19 15:18:15

Specyfikacja warunków zamówienia
Rozmiar -275865
Data i czas opublikowania: 2021-02-19 15:17:17

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -114184
Data i czas opublikowania: 2021-02-19 15:16:46


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl