Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z obszaru bezpieczeństwa antyterrorystycznego i kultury islamu.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP2/2021
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2021-04-01 godz. 10:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -420060
Data i czas opublikowania: 2021-04-21 08:15:51

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -247679
Data i czas opublikowania: 2021-04-01 11:53:02

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Rozmiar -224448
Data i czas opublikowania: 2021-04-01 10:31:18

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.
Rozmiar -69632
Data i czas opublikowania: 2021-03-29 11:56:09

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy po zmianie
Rozmiar -79872
Data i czas opublikowania: 2021-03-29 10:23:55

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozmiar -35958
Data i czas opublikowania: 2021-03-29 10:23:02

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy.
Rozmiar -117250
Data i czas opublikowania: 2021-03-29 10:22:37

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób
Rozmiar -103424
Data i czas opublikowania: 2021-03-22 13:16:23

Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz usług
Rozmiar -106496
Data i czas opublikowania: 2021-03-22 13:16:07

Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy
Rozmiar -57881
Data i czas opublikowania: 2021-03-22 13:12:37

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału
Rozmiar -77312
Data i czas opublikowania: 2021-03-22 13:11:02

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -79872
Data i czas opublikowania: 2021-03-22 13:10:37

Specyfikacja warunków zamówienia
Rozmiar -265864
Data i czas opublikowania: 2021-03-22 13:09:51

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -101455
Data i czas opublikowania: 2021-03-22 13:09:17


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl