Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie z zakresu symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej kierunku pielęgniarstwo.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP4/2021
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2021-04-30 godz. 10:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -377273
Data i czas opublikowania: 2021-05-06 10:51:30

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -284186
Data i czas opublikowania: 2021-04-30 14:29:30

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Rozmiar -118944
Data i czas opublikowania: 2021-04-30 10:34:54

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -657408
Data i czas opublikowania: 2021-04-22 10:59:24

Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz usług
Rozmiar -694272
Data i czas opublikowania: 2021-04-22 08:58:11

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy
Rozmiar -762880
Data i czas opublikowania: 2021-04-22 08:57:51

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału
Rozmiar -670720
Data i czas opublikowania: 2021-04-22 08:56:31

Specyfikacja warunków zamówienia
Rozmiar -308805
Data i czas opublikowania: 2021-04-22 08:55:37

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -104257
Data i czas opublikowania: 2021-04-22 08:55:11


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl