Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie dla studentów Wydziału Jazzu z realizacji dźwięku live w czasie emisji programu.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP5/2021
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2021-04-30 godz. 10:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -430043
Data i czas opublikowania: 2021-05-04 08:17:35

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -284560
Data i czas opublikowania: 2021-04-30 14:29:49

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Rozmiar -119648
Data i czas opublikowania: 2021-04-30 10:35:15

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy
Rozmiar -724480
Data i czas opublikowania: 2021-04-22 09:10:11

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -659456
Data i czas opublikowania: 2021-04-22 09:09:45

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -657920
Data i czas opublikowania: 2021-04-22 09:09:27

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -93910
Data i czas opublikowania: 2021-04-22 09:05:12

Specyfikacja warunków zamówienia
Rozmiar -277123
Data i czas opublikowania: 2021-04-22 09:04:54


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl