Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie z zakresu żywienie i suplementacja w sporcie.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP6/2021
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2021-05-20 godz. 10:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -393885
Data i czas opublikowania: 2021-05-24 12:23:52

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -282268
Data i czas opublikowania: 2021-05-20 14:02:48

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Rozmiar -144312
Data i czas opublikowania: 2021-05-20 10:32:11

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy
Rozmiar -52831
Data i czas opublikowania: 2021-05-12 08:36:50

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -659456
Data i czas opublikowania: 2021-05-12 08:36:24

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -656896
Data i czas opublikowania: 2021-05-12 08:35:58

Specyfikacja warunków zamówienia
Rozmiar -305899
Data i czas opublikowania: 2021-05-12 08:35:25

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -95735
Data i czas opublikowania: 2021-05-12 08:35:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl