Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie – Prognozowanie i symulowanie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa w High Risk Area.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP7/2021
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2021-06-02 godz. 10:30
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Rozmiar -760622
Data i czas opublikowania: 2021-06-02 14:29:00

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -267492
Data i czas opublikowania: 2021-06-02 14:27:21

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Rozmiar -145529
Data i czas opublikowania: 2021-06-02 10:44:05

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy
Rozmiar -171516
Data i czas opublikowania: 2021-05-25 14:32:28

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -659456
Data i czas opublikowania: 2021-05-25 14:32:16

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -660480
Data i czas opublikowania: 2021-05-25 14:32:03

Specyfikacja warunków zamówienia
Rozmiar -307302
Data i czas opublikowania: 2021-05-25 14:31:48

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -95962
Data i czas opublikowania: 2021-05-25 14:31:32


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl