Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie – Prognozowanie i symulowanie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa w High Risk Area.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP8/2021
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2021-06-15 godz. 10:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -397751
Data i czas opublikowania: 2021-06-16 09:12:25

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -285846
Data i czas opublikowania: 2021-06-15 13:24:46

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Rozmiar -629248
Data i czas opublikowania: 2021-06-15 10:44:41

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy
Rozmiar -52957
Data i czas opublikowania: 2021-06-07 14:22:45

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -659456
Data i czas opublikowania: 2021-06-07 14:22:32

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -660992
Data i czas opublikowania: 2021-06-07 14:22:17

Specyfikacja warunków zamówienia
Rozmiar -307259
Data i czas opublikowania: 2021-06-07 14:21:57

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -95917
Data i czas opublikowania: 2021-06-07 14:21:09


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl