Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Ubezpieczenie studentów i pracowników PWSZ w Nysie realizujących mobilności w ramach programu Erasmus + na terenie Europy i świata.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO18/2021
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2021-06-18 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -405156
Data i czas opublikowania: 2021-06-23 10:46:33

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -163091
Data i czas opublikowania: 2021-06-14 14:40:15


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl