Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa mebli do budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, zlokalizowanego w Nysie przy ul. Kościuszki 2.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP9/2021
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2021-07-01 godz. 10:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -1689016
Data i czas opublikowania: 2021-07-13 11:39:44

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -108142
Data i czas opublikowania: 2021-07-01 13:34:16

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Rozmiar -86697
Data i czas opublikowania: 2021-07-01 10:31:34

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -258712
Data i czas opublikowania: 2021-06-28 14:50:04

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -419860
Data i czas opublikowania: 2021-06-25 11:55:01

Specyfikacja warunków zamówienia
Rozmiar -388421
Data i czas opublikowania: 2021-06-18 11:53:18

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy
Rozmiar -29589
Data i czas opublikowania: 2021-06-18 11:53:05

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -64512
Data i czas opublikowania: 2021-06-18 11:52:42

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -87552
Data i czas opublikowania: 2021-06-18 11:52:11

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -118124
Data i czas opublikowania: 2021-06-18 10:59:29


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl