Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa stanowiska do iniekcji, zestawu do profilaktyki przeciwodleżynowej, lampy zabiegowej oraz drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Nysie
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP10/2021
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2021-07-09 godz. 10:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -913724
Data i czas opublikowania: 2021-07-12 12:11:15

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -377171
Data i czas opublikowania: 2021-07-09 14:44:29

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Rozmiar -171221
Data i czas opublikowania: 2021-07-09 10:54:18

Odpowiedź na pytanie wykonawcy
Rozmiar -470092
Data i czas opublikowania: 2021-07-06 09:49:19

Załącznik nr 7 do SWZ - Formularz Techniczno - Cenowy - Część 4
Rozmiar -124194
Data i czas opublikowania: 2021-06-30 13:15:09

Załącznik nr 6 do SWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 3
Rozmiar -111104
Data i czas opublikowania: 2021-06-30 13:14:56

Załącznik nr 5 do SWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 2
Rozmiar -131072
Data i czas opublikowania: 2021-06-30 13:14:41

Załącznik nr 4 do SWZ - Formularz Techniczno-Cenowy - Część 1
Rozmiar -108544
Data i czas opublikowania: 2021-06-30 13:14:25

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy
Rozmiar -105984
Data i czas opublikowania: 2021-06-30 13:13:56

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -102400
Data i czas opublikowania: 2021-06-30 13:13:33

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -122368
Data i czas opublikowania: 2021-06-30 13:12:46

Specyfikacja warunków zamówienia
Rozmiar -259461
Data i czas opublikowania: 2021-06-30 13:12:17

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -118124
Data i czas opublikowania: 2021-06-30 13:12:07


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl