Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa sprzętu komputerowego.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP11/2021
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2021-07-29 godz. 10:30
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Częsci 1
Rozmiar -432774
Data i czas opublikowania: 2021-08-11 14:44:34

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty Części 1 oraz ponownym badaniu i ocenie ofert
Rozmiar -657813
Data i czas opublikowania: 2021-08-11 14:09:42

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert
Rozmiar -2666586
Data i czas opublikowania: 2021-08-06 13:57:32

Informacja z otwarcia ofert - uzupełnienie.
Rozmiar -702071
Data i czas opublikowania: 2021-07-29 15:06:56

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -723049
Data i czas opublikowania: 2021-07-29 12:47:22

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Rozmiar -249694
Data i czas opublikowania: 2021-07-29 10:30:03

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Rozmiar -323373
Data i czas opublikowania: 2021-07-26 12:37:57

Załącznik nr 8 do SWZ - Specyfikacja Techniczna - Częśc 5
Rozmiar -26863
Data i czas opublikowania: 2021-07-20 10:35:20

Załącznik nr 7 do SWZ - Specyfikacja Techniczna - Część 4
Rozmiar -33853
Data i czas opublikowania: 2021-07-20 10:34:56

Załącznik nr 6 do SWZ - Specyfikacja Techniczna - Część 3
Rozmiar -15269
Data i czas opublikowania: 2021-07-20 10:33:50

Załącznik nr 5 do SWZ - Specyfikacja Techniczna - Część 2
Rozmiar -49152
Data i czas opublikowania: 2021-07-20 10:33:31

Załącznik nr 4 do SWZ - Specyfikacja Techniczna - Część 1
Rozmiar -22814
Data i czas opublikowania: 2021-07-20 10:32:49

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy
Rozmiar -33556
Data i czas opublikowania: 2021-07-20 10:32:30

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -64512
Data i czas opublikowania: 2021-07-20 10:32:09

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -40168
Data i czas opublikowania: 2021-07-20 10:31:52

Specyfikacja warunków zamówienia
Rozmiar -195230
Data i czas opublikowania: 2021-07-20 10:31:08

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -137573
Data i czas opublikowania: 2021-07-20 10:30:53


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl