Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa sprzętu komputerowego.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP12/2021
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2021-09-01 godz. 10:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert
Rozmiar -624448
Data i czas opublikowania: 2021-09-03 10:31:01

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -400830
Data i czas opublikowania: 2021-09-01 13:22:19

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Rozmiar -85390
Data i czas opublikowania: 2021-09-01 10:34:56

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Rozmiar -362914
Data i czas opublikowania: 2021-08-27 09:41:02

Załącznik nr 4 do SWZ - Specyfikacja Techniczna
Rozmiar -22804
Data i czas opublikowania: 2021-08-23 11:42:54

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy
Rozmiar -33431
Data i czas opublikowania: 2021-08-23 11:42:10

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -64512
Data i czas opublikowania: 2021-08-23 11:41:18

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -33710
Data i czas opublikowania: 2021-08-23 11:40:41

Specyfikacja warunków zamówienia
Rozmiar -189040
Data i czas opublikowania: 2021-08-23 11:40:03

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -93875
Data i czas opublikowania: 2021-08-23 11:39:41


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl