Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa sprzętu do pracowni symulacji ratownictwa medycznego.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO26/2021
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2021-09-09 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -1568625
Data i czas opublikowania: 2021-09-14 13:51:20

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Rozmiar -396539
Data i czas opublikowania: 2021-09-07 14:18:15

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy
Rozmiar -306320
Data i czas opublikowania: 2021-09-06 09:26:35

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -351744
Data i czas opublikowania: 2021-09-01 10:18:24


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl