Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Wykonanie robót remontowych pomieszczeń parteru – kompleks dydaktyczno-akademicki PWSZ w Nysie – pomieszczenia nr 22 i 23
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO29/2021
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2021-09-27 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -415979
Data i czas opublikowania: 2021-09-27 15:29:02

Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Przedmiar robót
Rozmiar -234804
Data i czas opublikowania: 2021-09-20 14:50:08

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -258780
Data i czas opublikowania: 2021-09-20 14:47:47


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl