Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Podniesienie praktycznych kompetencji dydaktycznych kadry uczelni, poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach i stażach dydaktycznych
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP14/2021
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2021-10-22 godz. 10:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -966626
Data i czas opublikowania: 2021-10-25 08:54:46

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -393402
Data i czas opublikowania: 2021-10-22 13:21:54

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Rozmiar -119462
Data i czas opublikowania: 2021-10-22 10:34:15

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy
Rozmiar -195783
Data i czas opublikowania: 2021-10-14 14:09:14

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar -667648
Data i czas opublikowania: 2021-10-14 14:08:50

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -679424
Data i czas opublikowania: 2021-10-14 14:03:26

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -159183
Data i czas opublikowania: 2021-10-14 14:03:11

Specyfikacja warunków zamówienia
Rozmiar -301391
Data i czas opublikowania: 2021-10-14 14:03:01


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl