Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP15/2021
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2021-10-26 godz. 10:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -399330
Data i czas opublikowania: 2021-11-02 15:08:17

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -335359
Data i czas opublikowania: 2021-10-26 14:20:17

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Rozmiar -85881
Data i czas opublikowania: 2021-10-26 10:56:58

Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy
Rozmiar -118784
Data i czas opublikowania: 2021-10-18 14:27:47

Załącznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - wykaz punktów poboru energii
Rozmiar -22256
Data i czas opublikowania: 2021-10-18 14:27:29

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału
Rozmiar -77824
Data i czas opublikowania: 2021-10-18 14:27:07

Załącznik nr 1a do SWZ - Formularz cenowy
Rozmiar -84992
Data i czas opublikowania: 2021-10-18 14:26:44

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -71168
Data i czas opublikowania: 2021-10-18 14:26:19

Specyfikacja warunków zamówienia
Rozmiar -183243
Data i czas opublikowania: 2021-10-18 14:25:50

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -119408
Data i czas opublikowania: 2021-10-18 14:25:36


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl