Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Przeprowadzenie szkoleń z zakresu modelowania i analizy symulacyjnej w programie FlexSim
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP16/2021
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2021-10-29 godz. 10:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -378266
Data i czas opublikowania: 2021-11-02 15:08:39

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -393135
Data i czas opublikowania: 2021-10-29 11:27:49

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Rozmiar -144827
Data i czas opublikowania: 2021-10-29 10:33:18

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy
Rozmiar -730112
Data i czas opublikowania: 2021-10-21 14:17:53

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar -667136
Data i czas opublikowania: 2021-10-21 14:17:33

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -662016
Data i czas opublikowania: 2021-10-21 14:17:13

Specyfikacja warunków zamówienia
Rozmiar -283803
Data i czas opublikowania: 2021-10-21 14:16:52

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -126366
Data i czas opublikowania: 2021-10-21 14:16:37


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl