Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Podniesienie praktycznych kompetencji dydaktycznych kadry uczelni, poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach i stażach dydaktycznych – Szkolenie z masażu Kobido.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP18/2021
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2021-11-15 godz. 10:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -232190
Data i czas opublikowania: 2021-11-16 11:42:53

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -176170
Data i czas opublikowania: 2021-11-15 11:40:57

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Rozmiar -119158
Data i czas opublikowania: 2021-11-15 10:30:45

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy
Rozmiar -726016
Data i czas opublikowania: 2021-11-03 09:35:41

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar -667136
Data i czas opublikowania: 2021-11-03 09:35:26

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -663552
Data i czas opublikowania: 2021-11-03 09:35:03

Specyfikacja warunków zamówienia
Rozmiar -281929
Data i czas opublikowania: 2021-11-03 09:34:36

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -124216
Data i czas opublikowania: 2021-11-03 09:34:19


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl