Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP19/2021
Rodzaj postępowania
   tryb podstawowy – art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
Termin skladania ofert
   2021-11-18 godz. 10:30
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Rozmiar -288605
Data i czas opublikowania: 2021-11-18 13:07:47

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Rozmiar -85889
Data i czas opublikowania: 2021-11-18 10:30:25

Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy
Rozmiar -21283
Data i czas opublikowania: 2021-11-10 12:17:21

Załącznik nr 3 do SWZ - Specyfikacja punktów poboru oraz szacunkowe zapotrzebowanie gazu ziemnego
Rozmiar -18253
Data i czas opublikowania: 2021-11-10 12:17:04

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału
Rozmiar -78336
Data i czas opublikowania: 2021-11-10 12:16:35

Załącznik nr 1a do SWZ - Formularz Cenowy
Rozmiar -17850
Data i czas opublikowania: 2021-11-10 12:16:20

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -64512
Data i czas opublikowania: 2021-11-10 12:15:54

Specyfikacja warunków zamówienia
Rozmiar -212239
Data i czas opublikowania: 2021-11-10 12:15:42

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -124214
Data i czas opublikowania: 2021-11-10 12:12:56


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl