Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP20/2021
Rodzaj postępowania
   tryb podstawowy – art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
Termin skladania ofert
   2021-11-26 godz. 10:30
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Rozmiar -287974
Data i czas opublikowania: 2021-11-26 13:06:58

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Rozmiar -85829
Data i czas opublikowania: 2021-11-26 10:30:29

Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy
Rozmiar -20398
Data i czas opublikowania: 2021-11-18 15:13:11

Załącznik nr 3 do SWZ - Specyfikacja punktów poboru oraz szacunkowe zapotrzebowanie gazu ziemnego
Rozmiar -18259
Data i czas opublikowania: 2021-11-18 15:12:36

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału
Rozmiar -78336
Data i czas opublikowania: 2021-11-18 15:11:29

Załącznik nr 1a do SWZ - Formularz Cenowy
Rozmiar -17736
Data i czas opublikowania: 2021-11-18 15:11:08

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -64512
Data i czas opublikowania: 2021-11-18 15:10:51

Specyfikacja warunków zamówienia
Rozmiar -212220
Data i czas opublikowania: 2021-11-18 15:10:34

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -122883
Data i czas opublikowania: 2021-11-18 15:09:12


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl