Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa systemu audio-video do nagrywania oraz debriefingu.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO39/2021
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2021-12-08 godz. 12:00
Załącznik nr 3 do Zaproszenia
Rozmiar -21676
Data i czas opublikowania: 2021-11-30 09:38:02

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -187766
Data i czas opublikowania: 2021-11-30 09:37:34


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl