Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Naprawa i utwardzenie placu przed budynkiem uczelni przy ul. Kościuszki 2.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO43/2021
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2021-12-13 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -375459
Data i czas opublikowania: 2021-12-13 15:33:34

Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Przedmiar robót
Rozmiar -174417
Data i czas opublikowania: 2021-12-07 14:27:10

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -195277
Data i czas opublikowania: 2021-12-07 14:19:41


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl