Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Świadczenie usługi sprzątania trzech budynków dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP21/2021
Rodzaj postępowania
   tryb podstawowy – art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
Termin skladania ofert
   2021-12-17 godz. 10:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -256838
Data i czas opublikowania: 2021-12-29 09:59:11

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -350063
Data i czas opublikowania: 2021-12-17 14:43:43

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Rozmiar -104960
Data i czas opublikowania: 2021-12-17 10:30:42

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób
Rozmiar -36352
Data i czas opublikowania: 2021-12-09 15:00:22

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług
Rozmiar -37376
Data i czas opublikowania: 2021-12-09 14:59:50

Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy
Rozmiar -153088
Data i czas opublikowania: 2021-12-09 14:59:30

Załącznik nr 3c do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
Rozmiar -16522
Data i czas opublikowania: 2021-12-09 14:57:52

Załącznik nr 3b do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Rozmiar -14898
Data i czas opublikowania: 2021-12-09 14:57:36

Załącznik nr 3a do SWZ- Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Ustawy
Rozmiar -17257
Data i czas opublikowania: 2021-12-09 14:57:16

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału
Rozmiar -78336
Data i czas opublikowania: 2021-12-09 14:56:58

Załącznik nr 2 do SWZ - Szczegółowy opis i warunki wykonania przedmiotu zamówienia
Rozmiar -306652
Data i czas opublikowania: 2021-12-09 14:56:21

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -74240
Data i czas opublikowania: 2021-12-09 14:56:02

Specyfikacja warunków zamówienia
Rozmiar -272177
Data i czas opublikowania: 2021-12-09 14:54:48

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -141974
Data i czas opublikowania: 2021-12-09 14:52:35


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl