Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa systemu audio-video do nagrywania oraz debriefingu.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO45/2021
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2021-12-14 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -330686
Data i czas opublikowania: 2021-12-15 09:38:25

Załącznik nr 3 do Zaproszenia
Rozmiar -21652
Data i czas opublikowania: 2021-12-09 15:33:09

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -187764
Data i czas opublikowania: 2021-12-09 15:32:52


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl