Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Ubezpieczenie pojazdu, instalacji fotowoltaicznej oraz mienia i odpowiedzialności cywilnej PWSZ w Nysie.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO46/2021
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2021-12-20 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -794603
Data i czas opublikowania: 2021-12-27 09:30:49

Odpowiedź na pytania Wykonawcy
Rozmiar -2306454
Data i czas opublikowania: 2021-12-17 11:25:14

Odpowiedź na pytania Wykonawcy
Rozmiar -132111
Data i czas opublikowania: 2021-12-16 15:13:52

Odpowiedź na pytania Wykonawcy
Rozmiar -242868
Data i czas opublikowania: 2021-12-15 12:00:40

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -196168
Data i czas opublikowania: 2021-12-14 14:12:54


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl