Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach 2 budynków PWSZ w Nysie
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP1/2022
Rodzaj postępowania
   tryb podstawowy – art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
Termin skladania ofert
   2022-02-08 godz. 10:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -233254
Data i czas opublikowania: 2022-02-16 13:04:28

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -196307
Data i czas opublikowania: 2022-02-08 13:41:37

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Rozmiar -85747
Data i czas opublikowania: 2022-02-08 10:30:12

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Rozmiar -123725
Data i czas opublikowania: 2022-02-04 13:50:37

Odpowiedź na pytania Wykonawcy
Rozmiar -77299
Data i czas opublikowania: 2022-02-04 08:42:15

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób
Rozmiar -36864
Data i czas opublikowania: 2022-01-31 13:19:10

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz dostaw
Rozmiar -36864
Data i czas opublikowania: 2022-01-31 13:18:54

Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy
Rozmiar -188416
Data i czas opublikowania: 2022-01-31 13:18:34

Załącznik nr 3 do SWZ - Specyfikacja techniczna wraz z analizą wykonawczą
Rozmiar -3702301
Data i czas opublikowania: 2022-01-31 13:18:15

Załącznik nr 2c do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
Rozmiar -16551
Data i czas opublikowania: 2022-01-31 13:17:55

Załącznik nr 2b do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Rozmiar -14933
Data i czas opublikowania: 2022-01-31 13:17:32

Załącznik nr 2a do SWZ- Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Ustawy
Rozmiar -17128
Data i czas opublikowania: 2022-01-31 13:17:13

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału
Rozmiar -77824
Data i czas opublikowania: 2022-01-31 13:16:39

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -69120
Data i czas opublikowania: 2022-01-31 13:08:56

Specyfikacja warunków zamówienia
Rozmiar -256157
Data i czas opublikowania: 2022-01-31 13:08:37

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -147736
Data i czas opublikowania: 2022-01-31 12:49:30


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl