Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Przeprowadzenie szkolenia pn. „Podstawowe szkolenie w zakresie kuchni molekularnej”
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO13/2022
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2022-03-22 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -240258
Data i czas opublikowania: 2022-03-24 13:23:57

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -360857
Data i czas opublikowania: 2022-03-11 14:46:30


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl