Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Przygotowanie podręcznika symulacji i jego wydruk w nakładzie 20 egzemplarzy.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO15/2022
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2022-04-08 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -461101
Data i czas opublikowania: 2022-04-11 13:18:59

Załącznik nr 4 do SWZ - Wymagania edytorskie do przygotowania podręcznika
Rozmiar -120033
Data i czas opublikowania: 2022-03-16 12:29:05

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -256107
Data i czas opublikowania: 2022-03-16 12:28:46


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl