Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa, montaż oraz wdrożenie systemu multimedialnego do telekonferencji.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO31/2022
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2022-05-17 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -182634
Data i czas opublikowania: 2022-05-18 09:25:36

Załącznik nr 5 do Zaproszenia - Wykaz osób
Rozmiar -38400
Data i czas opublikowania: 2022-05-11 14:35:50

Załącznik nr 4 do Zaproszenia - Wykaz dostaw
Rozmiar -37376
Data i czas opublikowania: 2022-05-11 14:34:19

Załacznik nr 3 do Zaproszenia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Rozmiar -406189
Data i czas opublikowania: 2022-05-11 14:34:03

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Wzór umowy
Rozmiar -74813
Data i czas opublikowania: 2022-05-11 14:33:47

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Formularz Ofertowy
Rozmiar -20861
Data i czas opublikowania: 2022-05-11 14:33:29

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -156273
Data i czas opublikowania: 2022-05-11 14:33:05


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl