Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów z silnikiem elektrycznym.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP2/2022
Rodzaj postępowania
   tryb podstawowy – art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
Termin skladania ofert
   2022-05-30 godz. 10:30
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Rozmiar -206610
Data i czas opublikowania: 2022-05-30 13:00:28

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Rozmiar -86281
Data i czas opublikowania: 2022-05-30 10:30:05

Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Część 2
Rozmiar -88576
Data i czas opublikowania: 2022-05-19 13:14:50

Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Część 1
Rozmiar -94208
Data i czas opublikowania: 2022-05-19 13:14:20

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy
Rozmiar -86528
Data i czas opublikowania: 2022-05-19 13:13:53

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -69120
Data i czas opublikowania: 2022-05-19 13:13:36

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -69120
Data i czas opublikowania: 2022-05-19 13:13:20

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -126007
Data i czas opublikowania: 2022-05-19 13:12:59

Specyfikacja warunków zamówienia
Rozmiar -175874
Data i czas opublikowania: 2022-05-19 13:11:54


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl