Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa papieru, materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla PWSZ w Nysie w drugim półroczu 2022 r.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO37/2022
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2022-06-22 godz. 12:00
Unieważnienie Zaproszenia do złożenia oferty
Rozmiar -121839
Data i czas opublikowania: 2022-06-28 09:12:59

Odpowiedź na wniosek Wykonawcy
Rozmiar -273018
Data i czas opublikowania: 2022-06-21 13:32:19

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -283555
Data i czas opublikowania: 2022-06-14 10:49:31


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl