Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Ubezpieczenie studentów i pracowników PWSZ w Nysie realizujących mobilności w ramach programu Erasmus + na terenie Europy i świata.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO38/2022
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2022-06-24 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -200520
Data i czas opublikowania: 2022-06-27 08:24:42

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -169918
Data i czas opublikowania: 2022-06-20 10:14:30


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl